Tularemia – czy może być groźna?

Tularemia – czy może być groźna?

Do zakażenia człowieka tą mało znaną chorobą dochodzi poprzez ukąszenia kleszczy, ale także much jelenich czy przez kontakt naszej uszkodzonej skóry z zakażonym zwierzęciem. Ryzyko niesie też spożycie skażonej wody oraz inhalacja zanieczyszczonego kurzu.

Dlatego szczególnie ostrożni powinniśmy być w rejonach gdzie tych zwierząt występuje najwięcej, czyli łąki, lasy, parki i wszelkie rezerwaty przyrody.

Czy ukąszenia much mogą byc dla człowieka groźne i niebezpieczne

W rozpoznaniu tularemii nie pomaga to, że przebieg tej choroby odzwierzęcej jest tak niespecyficzny. Istnieje bowiem wiele innych jednostek chorobowych, których przebieg i objawy są podobne, przez co nie sposób ustalić która dotknęła właśnie nas czy członka naszej rodziny.

Zwykle po od trzech do pięciu dni po narażeniu na czynniki ryzyka pojawiają się objawy tularemii, czyli gorączka, biegunka i bóle głowy. Świadczy to, że bakteriom udało się skutecznie dostać do naszego organizmu. Należy wtedy niezwłocznie udać się do lekarza, ponieważ zwlekanie z tym może przysporzyć nam wielu kłopotów.

blackballoon